Strona główna Forum INFORMACJE Regulamin forum Zasady korzystania z forum

 • Ten temat ma 1 głos i 0 odpowiedzi.
Wyświetla 1 wpis z $
 • Autor
  Wpisy
 • #76536
  Obsługa Klienta
  Moderator

  1. Swiss Herbal Ltd udostępnia użytkownikom bezpłatnie możliwość uczestniczenia w Forum celem wymiany informacji, komentarzy i opinii.

  2. Korzystanie z forum wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu.

  3. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania lub moderowania treści zamieszczanych na forum, które będą naruszały postanowienia niniejszego Regulaminu.

  4. Zabrania się umieszczania na forum treści oraz odnośników (linków) do stron internetowych, zawierających treści wulgarne, pornograficzne, propagujących spożywanie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, obraźliwych, wzywających do agresji, łamiących prawa autorskie, zawierających treści reklamowe lub w inny sposób naruszających obowiązujące prawo.

  5. Zabrania się umieszczania na forum treści powszechnie uznawanych za moralnie naganne,niewłaściwe, będących pomówieniami czy mających na celu wywołanie kłótni.

  6. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub wyłączenia możliwości korzystania z forum użytkowników łamiących postanowienia punktów 4 i 5. Administrator może przekazać pozostające w jego posiadaniu dane użytkowników uprawnionym organom na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

  7. W przypadku znalezienia na forum treści naruszających postanowienia punktów poprzednich prosimy o poinformowanie administratora forum.

  8. Wątki należy zakładać w odpowiednich działach, a ich temat odpowiednio i jednoznacznie sformułować. Przed założeniem wątku należy sprawdzić, czy na forum nie toczyła się już dyskusja na dany temat. Zabrania się tworzenia takich samych wątków w kilku różnych działach. Wątki takie będą przez administratora usuwane.

  9. Zabronione jest umieszczenie odnośników do stron i sklepów internetowych zajmujących się sprzedażą oraz promowaniem suplementów diety, ekstraktów roślinnych, związków nootropowych i innych produktów konkurencyjnych dla asortymentu SHI.

  10. Użytkownik publikuje treści na forum wyłącznie na własną odpowiedzialność. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników na forum.

  11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, Administratorem danych osobowych zarejestrowanych użytkowników jest firma Swiss Herbal Ltd.

  12.  Zarejestrowany użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym jednocześnie oświadcza, że są one zgodne z prawdą, wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych w celu realizacji usług dostępnych w ramach serwisu.

  13. Zarejestrowany użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się mailowo na adres info@swissherbal.eu.

  14.  Użytkownik publikujący swoje wypowiedzi na forum upoważnia nieodpłatnie administratora serwisu do:

  • zapisywania publikowanych wypowiedzi w pamięci komputera;
  • obróbki cyfrowej celem dostosowania ich do wymogów technicznych forum;
  • publikowania i rozpowszechniania wypowiedzi w sieci Internet;
  • włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań;
  • wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie;
  • rozpowszechniania utworu na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również w postaci drukowanej;
  • umieszczania utworu w bazach danych.

  15. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron forum bez podawania przyczyny.

  16.  O zmianach zasad korzystania z forum administrator poinformuje na forum. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania.

  17. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

  18. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy brytyjskiego Kodeksu Cywilnego (The Civil Code).

  19. Wszelkie uwagi, pytania, komentarze proszę kierować na adres info@swissherbal.eu

Wyświetla 1 wpis z $
 • Forum ‘Regulamin forum’ jest zamknięte dla nowych tematów i odpowiedzi.