#77310

Oksyracetam – opis

Oksyracetam jest związkiem nootropowym, pochodzącym z rodziny racetamów. Pierwszym odkrytym racetamem był powszechnie stosowany piracetam, od którego oksyracetam różni się obecnością dodatkowej grupy hydroksylowej przy pierścieniu pirolidynowym. Ta różnica w budowie strukturalnej ma diametralny wpływ na jego właściwości, o czym świadczy fakt, że oksyracetam jest związkiem o kilkukrotnie większej biodostępności oraz bioprzyswajalności niż jego poprzednik.

Suplementacja oksyracetamem prowadzi do znacznej oraz trwałej poprawy pamięci i koncentracji, a także umożliwia osiągnięcia lepszych wyników w testach sprawdzających logiczne myślenie, czy orientację w przestrzeni. Oksyracetam jest najbardziej proenergetycznym związkiem z grupy racetamów, w związku z czym najlepiej wpływa na zdolności poznawcze, które niejednokrotnie wiążą się z pamięcią.

Podobnie jak pozostałe związki z tej grupy, oksyracetam aktywuje układ cholinergiczny oraz wspiera gospodarkę acetylocholinową. Wpływa więc korzystnie na organizm w sytuacji, gdy cholina jest stale do niego dostarczana. Oksyracetam oddziałuje głównie na hipokamp, przegrodę przezroczystą oraz na korę przedczołową, co tłumaczy jego wpływ na pamięć semantyczna, słuchową oraz zdolności przetwarzania czytanego tekstu.

Dowiedz się więcej -> Oksyracetam – sklep <-