Go to the store in English language version dedicated to your location

Change Cancel

Regulaminy

 1. 1. Definicje

  § 1 Definicje

  1. Niniejszy Regulamin sklepu (zwany dalej: “Regulaminem”) określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EUGER LTD z siedzibą w Londynie (UK) za pośrednictwem sklepu swissherbal.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez EUGER LTD z siedzibą w Londynie (UK) usług drogą elektroniczną.
  2. W Regulaminie stosowane będą następujące definicje:
  1. Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, lecz posiadającą na mocy ustawy zdolność prawną, na rzecz której na zasadach określonych przepisami prawa i zapisami Regulaminu mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą zawarta może być umowa sprzedaży.
  2. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Konto Klienta – oznacza darmową usługę umożliwiającą korzystanie z indywidualnego panelu klienta, dzięki któremu możliwy jest dostęp do wybranych funkcji Strony Internetowej Sklepu.
  4. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość między Klientem a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie.
  5. Sprzedawcaoznacza EUGER LTD z siedzibą w Londynie (UK), Blythe Road 220C, London, W14 0HH, UK; Company number: 07594783; email: admin@swissherbal.pl, podmiot będący jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
  6. Strona Internetowa Sklepu – oznacza witryny działające w domenie swissherbal.pl, na których Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy.
  7. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
  8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające rodzaj i ilość Towaru, który ma być przedmiotem tej umowy.
 2. 2. Postanowienia ogólne

  § 2 Postanowienia ogólne

  1. Treść strony internetowej jest własnością Swiss Herbal Institute LLC z siedzibą w Lewes (USA), chyba że w Sklepie Internetowym zaznaczono inaczej. Używanie lub kopiowane tych treści dozwolone jest wyłącznie do celów prywatnych, bezpłatnie, z wyraźnym zaznaczeniem, że Swiss Herbal Institute LLC jest właścicielem praw autorskich. Zabrania się używania lub kopiowania tych treści do celów handlowych. Naruszenie praw autorskich, bezprawne wykorzystanie znajdujących się na stronie treści lub znaku towarowego Sklepu spowoduje wejście na drogę postępowania sądowego.
  2. Informacje na temat produktów dostępne na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczane są w oparciu o ogólnodostępne wyniki badań naukowych. Nie powinny być one traktowane jako porady medyczne, a przed skorzystaniem z produktów marki Swiss Herbal zaleca się dodatkową konsultację z lekarzem. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte na podstawie informacji zamieszczonych na Stronie Internetowej Sklepu. Informacje te mogą być obarczone błędem, niedokładne lub niekompletne. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do aktualizacji tych informacji w dowolnym momencie.
  3. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wynikające z odpowiedniego przechowywania i stosowania Towarów zakupionych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  4. W celu dokonania rejestracji na Stronie Internetowej Sklepu bądź złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
  5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe Klientów były jak najlepiej chronione. Nie będą one udostępniane osobom trzecim, poza sytuacjami wskazanymi w przepisach prawa oraz niezbędnymi do realizacji Zamówienia.
  6. Zabrania się wykorzystywania treści oraz funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia działań niezgodnych z prawem lub takich, które stanowiłyby naruszenie interesów Sprzedawcy, w szczególności prowadzenia działalności reklamowej mającej na celu promowanie towarów bądź usług oferowanych przez inne podmioty gospodarcze.
  7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania treści przesyłanych za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu i powiązanych z nią innych kanałów komunikacyjnych, które naruszałyby zasady Regulaminu, byłyby obraźliwe, lub zabronione zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konta osób regularnie naruszających te postanowienia mogą zostać zablokowane przez administratora witryny bez uprzedniego ostrzeżenia.
  8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do podjęcia działań w celu usunięcia odnośników do Strony Internetowej Sklepu umieszczonych na innych witrynach. Uzyskanie zgody na umieszczenie odnośnika do Strony Internetowej Sklepu nie oznacza zgody na posługiwanie się znakiem towarowym, logiem lub nazwą marki Swiss Herbal ani na działanie w jej imieniu.
  9. Sprzedawca używa plików “cookies” do przechowywania informacji o Stronie Internetowej Sklepu na dysku twardym urządzenia końcowego osoby odwiedzającej Stronę. Mechanizm ten umożliwia efektywne korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu. Nie ma on szkodliwego wpływu na działanie urządzenia końcowego użytkownika sieci Internet bądź zainstalowanego na nim oprogramowania. Przeglądanie Strony Internetowej Sklepu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików “cookies”. Osoba, która takiej zgody nie wyraża, może wyłączyć możliwość stosowania plików “cookies” w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Takie działanie może jednak skutkować mniej wydajnym funkcjonowaniem strony.
 3. 3. Usługi nieodpłatne

  § 3 Usługi nieodpłatne

  1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Klientów usługi nieodpłatne. Usługi te są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  2. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów następujące usługi nieodpłatne:
  1. Formularz kontaktowy,
  2. Newsletter,
  3. Zamieszczanie opinii,
  4. Forum,
  5. Asystent.
  1. Usługa Formularz kontaktowy umożliwia wysłanie wiadomości do Sprzedawcy za pomocą formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu. W celu skorzystania z tej usługi Klient powinien wypełnić formularz dostępny na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.
  2. Usługa Newsletter polega na wysyłaniu do Klienta drogą elektroniczną informacji na temat oferty oraz aktualności dotyczących Sklepu Internetowego. W celu skorzystania z usługi Klient wprowadza adres swojej poczty elektronicznej poprzez formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie zawarcia umowy na świadczenie usługi Newsletter. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Klient w każdej chwili może zrezygnować z tej usługi poprzez wybranie odpowiedniego odnośnika na końcu wiadomości e-mail otrzymanej w ramach Newslettera lub wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy: info@swissherbal.pl.
  3. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu Klientowi przez Sprzedawcę publikacji na Stronie Internetowej Sklepu wypowiedzi Klienta dotyczących opinii na temat produktów oferowanych w ramach Sklepu Internetowego. Aby skorzystać z usługi Klient powinien odwiedzić stronę zakupionego produktu marki Swiss Herbal, a następnie dodać swoją opinię przy pomocy formularza dostępnego na Stronie Internetowej Sklepu. W celu dodania opinii należy zalogować się na Konto Klienta. Wszystkie opinie, które nie naruszają przepisów prawa i postanowień Regulaminu oraz dotyczą produktu, są publikowane na stronie produktu w Sklepie Internetowym. Jednocześnie Sprzedawca informuje, że opinie mogą być dodawane przez każdą osobę, niezależnie od tego, czy zakupiła ona dany produkt. Opinie osób, które nabyły produkt, oznaczone są specjalną ikoną znajdującą się przy nazwie użytkownika.
  4. Usługa Forum polega na umożliwieniu Klientowi wyrażania opinii oraz podejmowania dyskusji na temat działalności Sklepu Internetowego, w tym przede wszystkim na temat produktów oferowanych w ramach Sklepu Internetowego oraz treści publicystycznych zamieszczonych na Stronie Internetowej Sklepu. W celu korzystania z tej usługi konieczne jest posiadanie Konta Klienta.
  5. Usługa Asystent umożliwia Klientowi stworzenie spersonalizowanego Zamówienia przy pomocy funkcji dostępnej na Stronie Internetowej Sklepu. Klient może stworzyć własne połączenie produktów, w zależności od swoich potrzeb, a następnie dodać wybrane Towary do Zamówienia.
  6. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych osób, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu bądź też podejmowania działań zagrażających bezpieczeństwu Strony Internetowej Sklepu (m.in działań hakerskich). Zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych.
 4. 4. Program lojalnościowy SwissCaps™

  § 4 Program lojalnościowy SwissCaps™

  1. Program lojalnościowy SwissCaps™ to system umożliwiający Klientowi zbieranie punktów za składane Zamówienia oraz wymianę tych punktów na kupony, które umożliwiają dodanie wybranych przez Klienta, darmowych produktów do Zamówienia.
  2. Uczestnictwo w programie lojalnościowym SwissCaps™ jest bezpłatne.
  3. Aby przystąpić do Programu SwissCaps™ należy posiadać Konto Klienta.
  4. Założenie Konta Klienta równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na udział w Programie.
  5. Szczegółowe postanowienia dotyczące Programu lojalnościowego SwissCaps™ znajdują się w Regulaminie programu SwissCaps™, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu sklepu.
 5. 5. Rejestracja

  § 5 Rejestracja

  1. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.
  2. W celu utworzenia Konta Klienta konieczne jest dokonanie nieodpłatnej rejestracji na Stronie Internetowej Sklepu.
  3. Aby dokonać rejestracji, należy wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu, a następnie przesłać go drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło umożliwiające logowanie się i korzystanie z Konta Klienta.
  4. Osoba, która dokonała rejestracji i posiada Konto Klienta w każdej chwili może zrezygnować z korzystania z tej funkcji bez podania przyczyny. W tym celu należy wysłać stosowne oświadczenie do Sprzedawcy poprzez wiadomość e-mail na adres: info@swissherbal.pl.
 6. 6. Zakupy i składanie zamówień

  § 6 Zakupy i składanie zamówień

  1. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami końcowymi brutto dla klienta detalicznego. Ceny te mogą ulec zmianie bez uprzedzenia w dowolnym momencie. Ceny mogą być zmodyfikowane o odpowiedni rabat naliczany po wprowadzeniu przez Klienta kodu rabatowego. W przypadku zakupu Towaru ceną wiążącą jest cena z chwili złożenia Zamówienia.
  2. Klient dokonuje Zamówienia poprzez wybranie na Stronie Internetowej Sklepu Towaru oraz naciśnięcie przycisku “Dodaj do koszyka”. Następnie po przejściu do strony “Koszyka” Klient wypełnia formularz zamówienia, podając w nim niezbędne dane osobowe, wybrany sposób dostawy oraz formę płatności. Przed wysłaniem Zamówienia Klient otrzymuje informacje dotyczące całkowitej ceny zamawianych Towarów, kosztów wysyłki oraz wszelkich innych kosztów wynikających z zawarcia Umowy sprzedaży. 
  3. Przesłanie formularza zamówienia jest jednoznaczne z udostępnieniem Sprzedawcy danych osobowych Klienta, które są niezbędne do złożenia Zamówienia. Dane te są przez Sprzedawcę chronione i nie będą udostępniane osobom trzecim, poza zakresem niezbędnym do realizacji zamówienia. W przypadku braku jakichkolwiek z tych danych, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w jego realizacji.
  4. Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli dotyczące oferty zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.  Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostawa Towarów dodanych do koszyka. 
  5. Potwierdzenie Zamówienia następuje po weryfikacji płatności przez Sprzedawcę. Zamówienia realizowane są przez Sprzedawcę od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
  6. Po zaakceptowaniu złożonego Zamówienia Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość z informacją o przyjęciu Zamówienia. W ten sposób Sprzedawca wyraża wolę zaakceptowania oferty, o której mowa jest w § 6 ust. 4. Regulaminu. Z tą chwilą następuje zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Umowa sprzedaży zawierana jest w oparciu o przedstawione w Regulaminie warunki, które stanowią jej integralną część. Zgoda na zmianę warunków musi być wyrażona na piśmie i zostać potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela Sprzedawcy oraz przez Klienta. 
  7. W przypadku błędów powstałych w trakcie składania Zamówienia (np. przyczyny techniczne, podanie nieprawidłowych danych przez Kupującego) nieleżących po stronie Sprzedawcy zastrzega on sobie prawo do odrzucenia Zamówienia.
 7. 7. Płatności

  § 7 Płatności

  1. W Sklepie Internetowym Swiss Herbal akceptowane są następujące formy płatności:
  1. przelew na konto bankowe Sprzedawcy w walucie PLN
  2. przelew na konto bankowe Sprzedawcy w walutach obcych: EUR, USD oraz GBP; w przypadku tej formy płatności kwota przeliczana jest według tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego zawarcie Umowy sprzedaży
  3. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności online imoje, obsługiwany przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
  4. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności online BLIK, obsługiwany przez Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa
  1. Wysyłka zakupionego Towaru następuje w ciągu 1-2 dni roboczych po zaksięgowaniu płatności przez Sprzedawcę, a w przypadku wysyłki za pobraniem w ciągu 1-2 dni roboczych od momentu przyjęcia Zamówienia. W uzasadnionych przypadkach (np. brak towaru w magazynie logistycznym) wysyłka może opóźnić się do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowaniu płatności przez Sprzedawcę, a w przypadku wysyłki za pobraniem – od momentu przyjęcia Zamówienia. W razie przewidywanego większego opóźnienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Klientem celem ustalenia sposobu i terminu realizacji Zamówienia.
  2. Warunkiem wysłania Towaru zakupionego w ramach Umowy sprzedaży jest dokonanie przez Klienta płatności.
  3. Po dokonaniu Zamówienia i zawarciu Umowy sprzedaży Klient zobowiązuje się dokonać płatności niezwłocznie. Jeśli płatność nie zostanie dokonana w ciągu 2 dni od momentu zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta pierwsze powiadomienie o konieczności zapłaty, po 3 dniach wysyła drugie powiadomienie, natomiast po 4 dniach uznaje, że Klient nie wywiązał się z obowiązku zapłaty.
  4. W przypadku niewywiązania się z obowiązku zapłaty przez Klienta Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 8. 8. Dostawa

  § 8 Dostawa

  1. Sprzedawca realizuje dostawę zakupionych przez Klienta Towarów na terenie Rzeczypospolitej Polski, Australii, Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czarnogóry, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Izraela, Kanady, Liechtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy Malty, Monako, Mołdawii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Republiki Czeskiej, Rumunii, Serbii, Singapuru, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Słowacji, Słowenii, Tunezji, Turcji, Węgier, Włoch, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Zjednoczonego Królestwa (UK).
  2. Dostawa Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży jest realizowana w sposób wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
  3. Dostawa zakupionych Towarów obsługiwana jest przez podmioty zewnętrzne, przy czym dla Klienta dostępne są następujące formy dostawy na terenie Polski:
  1. Paczkomaty InPost
  2. Paczkomaty InPost (pobranie)
  3. Kurier InPost
  4. Kurier InPost (pobranie)
  5. Kurier DHL
  6. Kurier DHL (pobranie)
  1. W przypadku dostawy zakupionych Towarów do krajów innych niż Polska Klient może wybrać następujące formy dostawy (z zastrzeżeniem, że ich dostępność zależy od kraju wysyłki):
  1. DHL Express International
  2. DPD International
  3. FedEx Economy
  4. FedEx Priority
  5. UPS Air Freight
  1. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów oraz sposobów dostawy dostępnych dla Klienta wskazane są na Stronie Internetowej Sklepu, pod adresem: https://swissherbal.pl/wysylka-i-zwroty/
  2. Czas dostawy podawany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu jest szacunkowy.
  3. W przypadku nieotrzymania zamówienia w ciągu 14 dni, Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę, kontaktując się za pośrednictwem adresu mailowego info@swissherbal.pl, aby Sprzedawca mógł nawiązać kontakt z firmą obsługującą dostawę. 
  4. W przypadku widocznego uszkodzenia przesyłki Klient zgłasza swoje uwagi kurierowi lub osobie doręczającej, która zobowiązana jest spisać odpowiedni protokół stanowiący podstawę do reklamacji.
  5. Towary zakupione przez Klienta dostarczane są na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy “Paczkomaty InPost” lub “Paczkomaty InPost (pobranie)” Towar dostarczany jest na adres paczkomatu wybranego w formularzu zamówienia. 
  6. Do każdej paczki z zakupionymi produktami Sprzedawca dołącza kartę zamówienia zawierającą spis Towarów, które stanowią przedmiot Zamówienia. Ponadto na adres poczty elektronicznej Klienta wysyłana jest wiadomość z załączoną fakturą VAT. Na życzenie Klienta Sprzedawca umożliwia wystawienie faktury VAT w formie papierowej. 
  7. Nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionego Towaru.
  8. Ryzyko utraty lub uszkodzenia zamówionego Towaru przechodzi na Klienta w momencie odbioru zamówienia. Z chwilą gdy Klient wyraża zgodę na odbiór Towaru, przejmuje on wszelkie prawa oraz zobowiązania z tym Towarem związane.
 9. 9. Niezgodność towaru z umową (rękojmia)

  § 9 Niezgodność towaru z umową (rękojmia)

  1. Sprzedawca gwarantuje zgodność produktów zamówionych w Sklepie Internetowym ze specyfikacją dostępną na Stronie Internetowej Sklepu lub w Umowie sprzedaży. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta będącego Konsumentem, a także prawa przysługujące takim Klientom określone są w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 t.j. z dnia 2020.02.21 z późn. zm), w szczególności w Rozdziale 5a tej ustawy. 
  2. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient będący Konsumentem może żądać jego naprawy lub wymiany.
  3. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. 
  4. Sprzedawca odpowiada wyłącznie za brak zgodności Towaru z umową, który istniał w momencie jego dostarczenia Konsumentowi, a ujawnił się w ciągu 2 lat od dostarczenia Towaru, chyba że przewidziany jest dłuższy termin przydatności Towaru do użycia.
  5. Wszelkie reklamacje związane z otrzymanym Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży należy kierować do Sprzedawcy poprzez wiadomość e-mail na adres: zakupy@swissherbal.pl
  6. Sprzedawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta będącego Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  7. Po zgłoszeniu przez Klienta będącego Konsumentem niezgodności Towaru z umową oraz uznaniu reklamacji przez Sprzedawcę zostaną ustalone warunki zwrotu lub wymiany zakupionego Towaru.
  8. Klient będący Konsumentem udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta towar na swój koszt i zobowiązuje się doprowadzić do zgodności Towaru z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany o braku zgodności z umową. 
  9. Jeżeli mimo uznanej reklamacji Towar nie został doprowadzony do zgodności z umową, Klient będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
  10. W razie odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
  11. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 10. 10. Odstąpienie od umowy

  § 10 Odstąpienie od umowy

  1. Klient będący Konsumentem może w terminie 30 dni odstąpić od zawartej Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny.
  2. Termin, o którym mowa jest w § 10 ust. 1. liczony jest od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres mailowy info@swissherbal.pl we wskazanym terminie, a następnie odesłać zakupione produkty na adres wskazany w korespondencji mailowej dotyczącej zwrotu. 
  4. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zobowiązany jest zwrócić Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia zakupionych produktów. 
  5. Jeżeli po odstąpieniu od umowy Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  7. Ze względu na art. 38 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21 z późn. zm) produkty muszą być zwrócone w oryginalnym, nieotwieranym i nieuszkodzonym opakowaniu. 
  8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem cenę zakupionych Towarów nie później niż 14 dni od otrzymania zwrotu.
 11. 11. Postanowienia końcowe

  § 11 Postanowienia końcowe

  1. Umowy zawierane w ramach Sklepu Internetowego napisane są w języku polskim.
  2. Klient nie ma prawa do odsprzedaży zakupionego Towaru bez uprzedniego porozumienia z przedstawicielem marki na terenie UE, Sprzedawcą – EUGER LTD z siedzibą w Londynie (UK).
  3. Wszelkie wątpliwości oraz kwestie związane z naruszeniem niniejszego Regulaminu należy zgłaszać na adres mailowy: info@swissherbal.pl.
  4. Znaki graficzne, nazwy produktów, materiały marketingowe i informacyjne, opakowania, grafiki umieszczone na opakowaniach oraz receptury produktów są chronione prawami autorskimi i zabrania się ich rozpowszechniania, kopiowania i używania.
  5. Wszelkie spory wynikające z zawarcia umowy sprzedaży będą w pierwszej kolejności rozwiązywane w drodze mediacji. Jeśli okaże się ona bezskuteczna, spór będzie rozstrzygany zgodnie z procedurami przewidzianymi w powszechnie obowiązujących aktach prawnych.
  6. Administratorem danych osobowych jest spółka EUGER LTD z siedzibą w Londynie (UK). Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności, która znajduje się na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem https://swissherbal.pl/polityka-prywatnosci/.
  7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie z ważnych powodów. Po zmianie Regulamin wchodzi w życie w ciągu 7 dni. W przypadku Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu obowiązują postanowienia istniejące w momencie złożenia Zamówienia.
 1. 1. Postanowienia ogólne

  §1 Postanowienia ogólne

  1. Usługa Program SwissCaps™ świadczona jest drogą elektroniczną przez EUGER LTD z siedzibą w Londynie (UK), Blythe Road 220C, London, W14 0HH, UK; Company number: 07594783; email: admin@swissherbal.pl, podmiot zwany dalej w niniejszym regulaminie “Organizatorem”.

  2. Regulamin programu SwissCaps™ (zwany dalej “Regulaminem”) określa zasady uczestnictwa Klientów sklepu Swiss Herbal w programie lojalnościowym SwissCaps™.

  3. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Regulaminu sklepu. Definicje zastosowane w Regulaminie sklepu mają takie samo znaczenie w niniejszym Regulaminie, chyba że napisano inaczej.

 2. 2. Udział w programie SwissCaps™

  § 2 Udział w Programie SwissCaps™

  1. Program polega na przyznawaniu punktów Klientom, którzy składają zamówienia na Stronie Internetowej Sklepu Swiss Herbal dostępnego pod adresem https://www.swissherbal.pl (zwanego dalej “Sklepem”).

  2. Do udziału w programie uprawniona jest każda osoba posiadająca Konto Klienta w Sklepie (zwana dalej “Użytkownikiem”).

  3. Udział w programie jest nieodpłatny.

  4. Użytkownik nie ma możliwości zrezygnowania z udziału w programie SwissCaps™. Założenie Konta Klienta równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na udział w programie.

 3. 3. Zbieranie punktów SwissCaps™

  § 3 Zbieranie punktów SwissCaps

  1. Punkty SwissCaps™ (zwane dalej “Punktami” bądź “Wirtualnymi kapsułkami”) to punkty przyznawane Użytkownikom Sklepu Internetowego Swiss Herbal w ramach programu lojalnościowego SwissCaps™.

  2. Punkty przypisane są do indywidualnego Konta Klienta.

  3. Użytkownik nie może dokonać transferu Punktów ze swojego konta na konto innego Użytkownika.

  4. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia aktualnej ilości posiadanych Punktów oraz listy dostępnych nagród. Ma również możliwość wymiany zgromadzonych Punktów na kupon uprawniający do odebrania nagrody. 

  5. Punkty można otrzymać w następujący sposób:

  1. Za każde 10 PLN wydane na zakup w sklepie Swiss Herbal Użytkownikowi przysługuje 1 punkt SwissCaps.
  2. Za każdy komentarz napisany na stronie zakupionego przez Użytkownika produktu Użytkownikowi przysługuje 5 punktów SwissCaps. W ciągu jednego dnia można zamieścić maksymalnie 5 komentarzy, za które będą przysługiwały Wirtualne kapsułki.
  3. Za złożenie pierwszego zamówienia w Sklepie Użytkownikowi przysługuje 10 punktów SwissCaps. Tą metodą Punkty można otrzymać tylko jednorazowo.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do organizowania promocji na wybrane produkty dostępne w Sklepie. Zakup tych produktów może być premiowany dodatkowymi punktami SwissCaps. 

  6. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z uprawnienia do odstąpienia od umowy lub zwrotu zakupionych Produktów (jeśli takie uprawnienie będzie mu przysługiwało), Punkty przyznane za ten zakup zostaną anulowane.

  7. Punkty tracą ważność po upływie 12 miesięcy od dnia, w którym zostały one przyznane Użytkownikowi. Użytkownik nie może żądać przywrócenia Punktów, które utraciły ważność zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 4. 4. Nagrody

  § 4 Nagrody

  1. Użytkownik ma możliwość wymiany zgromadzonych Punktów na unikalne kupony umożliwiające dodanie do Koszyka na stronie Sklepu wybranych produktów (zwanych dalej “Nagrodami”) za darmo. W ramach programu SwissCaps™ jako Nagrody dostępne są preparaty marki Swiss Herbal z serii Original lub Max w dwóch wariantach – 30 kapsułek lub 60 kapsułek.

  2. Użytkownik ma prawo wybrać, na który z kuponów uprawniających do odbioru Nagrody wyda swoje Punkty.

  3. Szczegółowe informacje dotyczące ilości Wirtualnych kapsułek wymaganych do odblokowania poszczególnych Nagród znajdują się na stronie FAQ Sklepu pod adresem https://swissherbal.pl/faq/ w sekcji Program SwissCaps™. 

  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany listy dostępnych Nagród w dowolnym momencie.

  5. Odblokowanie przez Użytkownika Nagrody (lub Nagród) zależne jest od ilości Punktów, które Użytkownik zdobył w czasie trwania programu, a także od sposobu wykorzystania punktów przez Użytkownika.

  6. Kupon, który Użytkownik otrzymał w ramach programu SwissCaps™, dostępny jest bezterminowo.

  7. Dostępność produktów uzależniona jest od stanów magazynowych Sklepu. Dlatego też w przypadku braku dostępności wybranej przez Użytkownika Nagrody możliwe jest anulowanie operacji wymiany Punktów. Jeśli Użytkownik zdecyduje się dokonać anulowania wymiany, wydane Punkty zostaną z powrotem przyznane Użytkownikowi. W celu anulowania wymiany Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres marketing@swissherbal.pl

  8. Użytkownik może również zwrócić się do Organizatora z prośbą o anulowanie dokonanej wymiany Punktów bez podania przyczyny. Aby zgłosić taką prośbę, należy wysłać wiadomość e-mail na adres marketing@swissherbal.pl. Po pozytywnym rozpatrzeniu prośby wydane Punkty zostaną Użytkownikowi przyznane z powrotem.

 5. 5. Postanowienia końcowe

  § 5 Postanowienia końcowe

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie programu SwissCaps™ Użytkownik zostanie poinformowany na 14 dni przed wejściem w życie zmian poprzez wiadomość przesłaną na adres poczty elektronicznej.

  2. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w ciągu 7 dni od momentu opublikowania.

  3. W kwestiach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. 1. Postanowienia ogólne

  § 1 Postanowienia ogólne

  1. Usługa Program Partnerski świadczona jest drogą elektroniczną przez EUGER LTD z siedzibą w Londynie (UK), Blythe Road 220C, London, W14 0HH, UK; Company number: 07594783; email: admin@swissherbal.pl, podmiot zwany dalej w niniejszym regulaminie Organizatorem.
  2. W Regulaminie Programu Partnerskiego (zwanym dalej Regulaminem) określone są zasady oraz warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim Swiss Herbal.
  3. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Regulaminu sklepu. Definicje zastosowane w Regulaminie sklepu mają takie samo znaczenie w niniejszym Regulaminie.
 2. 2. Udział w Programie Partnerskim

  § 2 Udział w Programie Partnerskim

  1. Uczestnictwo w Programie Partnerskim polega na promowaniu produktów dostępnych w Sklepie Internetowym Swiss Herbal poprzez udostępnianie indywidualnego linka referencyjnego lub indywidualnego kodu rabatowego do wykorzystania w Sklepie Internetowym.
  2. Do uczestnictwa w Programie Partnerskim uprawnieni są Klienci Sklepu Internetowego Swiss Herbal. W dalszej części niniejszego regulaminu osoba uczestnicząca w Programie Partnerskim nazywana będzie Partnerem.
  3. Usługa dostępna jest wyłącznie dla osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Zawierając umowę o świadczenie Usługi, Usługobiorca oświadcza, że jest osobą pełnoletnią i ponosi odpowiedzialność prawną związaną z tym oświadczeniem.
  4. Do uczestnictwa w Programie Partnerskim niezbędna jest akceptacja niniejszego regulaminu, założenie Konta Klienta na Stronie Internetowej Sklepu Swiss Herbal (szczegóły dotyczące zakładania Konta Klienta opisane są w § 5 Regulaminu sklepu) oraz wysłanie zgłoszenia za pomocą formularza dostępnego w zakładce Program partnerski w Koncie Klienta.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń do Programu Partnerskiego i odmówienia udziału w Programie bez podawania przyczyn.
  6. Po przystąpieniu do Programu Partnerskiego Partner otrzymuje indywidualny link referencyjny oraz indywidualny kod rabatowy, którymi może dzielić się z potencjalnymi klientami Sklepu Internetowego.
  7. Na każde Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem linka referencyjnego bądź kodu rabatowego Klient otrzymuje jednorazowy rabat na zakupy, a Partner otrzymuje prowizję (zapis dotyczący prowizji nie ma zastosowania w przypadku § 3 ust. 3 lit. a niniejszego Regulaminu).
 3. 3. Rangi i prowizje

  § 3 Rangi i prowizje

  1. Wysokość prowizji otrzymywanej przez Partnera zależna jest od rangi posiadanej w ramach Programu partnerskiego.
  2. Rangi przyznawane są w zależności od sumy średnich miesięcznych zakupów dokonanych przez Klientów przy pomocy linka referencyjnego bądź indywidualnego kodu rabatowego Partnera w poprzednim kwartale.
  3. Odstąpienie od umowy sprzedaży, której przedmiotem jest Zamówienie, od którego Partnerowi została przyznana prowizja, skutkuje anulowaniem przyznanej prowizji.
  4. Partnerowi mogą zostać przyznane następujące rangi:
  1. Iron (bez progu limitowego): 5% rabatu na zakup realizowany przy pomocy indywidualnego linka referencyjnego bądź kodu rabatowego Partnera,
  2. ranga Bronze (od 1000 zł/miesiąc): 5% rabatu na zakup realizowany przy pomocy indywidualnego linka referencyjnego bądź kodu rabatowego Partnera + 5% prowizji od obrotów z poprzedniego kwartału (dotyczy zakupów dokonanych przy pomocy indywidualnego linka referencyjnego bądź kodu rabatowego Partnera),
  3. Silver (od 2500 zł/miesiąc): 7% rabatu na zakup realizowany przy pomocy indywidualnego linka referencyjnego bądź kodu rabatowego Partnera + 8% prowizji od obrotów z poprzedniego kwartału (dotyczy zakupów dokonanych przy pomocy indywidualnego linka referencyjnego bądź kodu rabatowego Partnera),
  4. Gold (od 5000 zł/miesiąc): 10% rabatu na zakup realizowany przy pomocy indywidualnego linka referencyjnego bądź kodu rabatowego Partnera + 10% prowizji od obrotów z poprzedniego kwartału (dotyczy zakupów dokonanych przy pomocy indywidualnego linka referencyjnego bądź kodu rabatowego Partnera),
  5. Platinium (od 10 000 zł/miesiąc): wysokość rabatu i prowizji ustalane indywidualnie.
 4. 4. Wypłaty i zarządzanie środkami

  § 4 Wypłaty i zarządzanie środkami

  1. W Koncie Klienta w zakładce Program Partnerski Partner ma dostęp do informacji dotyczących Programu Partnerskiego, w tym także aktualnie posiadanej rangi oraz sumy środków zgromadzonych w ramach prowizji od zakupów.
  2. Partner może zlecić wypłatę zgromadzonych środków poprzez wysłanie do Organizatora wiadomości e-mail ze stosowną informacją. Organizator zobowiązuje się dokonać wypłaty w ciągu 14 dni po uzgodnieniu jej warunków z Partnerem.
  3. Środki zgromadzone przez Partnera w ramach Programu partnerskiego wypłacane są wyłącznie na podstawie faktury VAT lub rachunku. 
  4. Jeżeli Partner nie ma możliwości wystawienia żadnego dokumentu, na podstawie którego może zostać dokonana wypłata, zamiast wypłaty środków Partner otrzymuje kupon kwotowy stanowiący równowartość zgromadzonych środków do wykorzystania w Sklepie Internetowym Swiss Herbal.
  5. Standardowo wypłata środków zgromadzonych w ramach Programu Partnerskiego dokonywana jest raz na kwartał. Na życzenie Partnera wypłata może być dokonywana raz w miesiącu.
  6. Zestawienie prowizji przygotowane przez Organizatora jest jedyną podstawą do wypłacenia środków Partnerowi.
  7. Jeżeli Partner postanowi zakończyć współpracę przed standardowym, kwartalnym terminem wypłaty, zgromadzone środki zostaną wypłacone na konto bankowe Partnera w terminie do 14 dni roboczych od momentu otrzymania faktury, na podstawie której ma być dokonana wypłata. W przypadku Partnerów, którzy nie mają możliwości wystawienia żadnego dokumentu, na podstawie którego może zostać dokonana wypłata, zamiast wypłaty środków Partner otrzyma kupon kwotowy stanowiący równowartość zgromadzonych środków do wykorzystania w Sklepie Internetowym Swiss Herbal.
  8. Jeśli usługa Program partnerski zostanie zakończona z decyzji Organizatora, a na koncie Partnera pozostaną niewypłacone środki, Organizator skontaktuje się z Partnerem w celu ustalenia warunków wypłaty środków.
 5. 5. Postanowienia końcowe

  § 5 Postanowienia końcowe

  1. O zmianach dotyczących funkcjonowania Programu Partnerskiego Organizator poinformuje Partnera, wysyłając wiadomość na adres e­-mail podany przez Partnera podczas rejestracji do Programu.
  2. Organizator może zarządzić zakończenie obowiązywania usługi Program Partnerski w dowolnym momencie z tygodniowym wyprzedzeniem, o czym Partner zostanie poinformowany poprzez wiadomość e-mail.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa regulujących kwestie opisane w Regulaminie, a także w razie zmiany warunków świadczenia Usługi.
  4. Usługodawca poinformuje Klientów oraz Usługobiorców o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w ciągu 7 dni od momentu opublikowania.
  5. W przypadku umów zawartych przed zmianą Regulaminu mają zastosowanie postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie zawierania umowy.
  6. Wszelkie wątpliwości, pytania oraz sugestie dotyczące Usługi należy zgłaszać poprzez wiadomość e-mail na adres: info@swissherbal.pl.
 1. 1. Definicje

  § 1 Definicje

  1. Zastosowane w Regulaminie terminy mają następujące znaczenie: 
  1. Usługodawca – Neuro Nutrition Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Kościuszki 84A, kod pocztowy: 10-555, email: admin@swissherbal.pl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000628916,
  2. Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) oraz pełnoletnia osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
  3. Usługa – konsultacja neurofizjologiczna świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy. W ramach Usługi Klient wypełnia oraz przesyła dostępny na Stronie Internetowej Sklepu formularz, którego zasadniczą część stanowi Test. Na adres swojej poczty elektronicznej Usługobiorca otrzymuje wiadomość e-mail, której załącznik stanowi plik w formacie .pdf zawierający indywidualną strategię neuroregulacyjną, w tym m.in. szczegółową analizę określającą szacowane poziomy aktywności kluczowych neuroprzekaźników w układzie nerwowym Usługobiorcy na podstawie odpowiedzi udzielonych w Teście, a także zalecenia dotyczące stylu życia oraz sugerowanej suplementacji,
  4. Test – dostępny na Stronie Internetowej Sklepu formularz zawierający test neurofizjologiczny online, za pomocą którego określa się szacowane poziomy aktywności neuroprzekaźników w układzie nerwowym osoby badanej,
  5. Regulamin – niniejszy regulamin.
  1. Regulamin usługi Konsultacja Neurofizjologiczna stanowi załącznik do Regulaminu sklepu. Definicje zastosowane w Regulaminie sklepu mają takie samo znaczenie w niniejszym Regulaminie, chyba że napisano inaczej.
 2. 2. Postanowienia ogólne

  § 2 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady korzystania z usługi Konsultacja Neurofizjologiczna świadczonej online.
  2. Usługa odbywa się całkowicie zdalnie za pośrednictwem funkcji dostępnych na Stronie Internetowej Sklepu oraz korespondencji elektronicznej.
  3. Usługa ma charakter odpłatny. Aktualne informacje dotyczące jej kosztu dostępne są w opisie Usługi na Stronie Internetowej Sklepu.
  4. Indywidualna strategia neuroregulacyjna przygotowywana w ramach Usługi nie stanowi porady medycznej i nie powinna być w taki sposób traktowana.
  5. Usługa jest przeznaczona dla osób zdrowych, które chcą poprawić swoją kondycję zdrowotną lub funkcjonowanie układu nerwowego. Usługa nie jest przeznaczona dla osób ze zdiagnozowanymi jednostkami chorobowymi.
  6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących suplementów diety lub produktów dostępnych w Sklepie Internetowym Usługobiorca powinien skontaktować się z lekarzem i skonsultować możliwość ich stosowania.
 3. 3. Korzystanie z usługi

  § 3 Korzystanie z usługi

  1. Aby skorzystać z Usługi Usługobiorca dokonuje zakupu produktu “Konsultacja neurofizjologiczna” w Sklepie Internetowym. Z chwilą przyjęcia Zamówienia zawierającego produkt “Konsultacja neurofizjologiczna” zawierana jest umowa o świadczenie Usługi pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.
  2. Usługobiorca zobowiązany jest dokonać opłaty po złożeniu Zamówienia i zawarciu umowy o świadczenie Usługi.
  3. W celu prawidłowego wykonania Usługi Usługobiorca zobowiązuje się udzielić dokładnych informacji dotyczących swojego stylu życia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy związane z wykonaniem Usługi w przypadku udzielenia mu informacji niepełnych bądź niezgodnych z prawdą.
  4. Usługa przeznaczona jest wyłącznie dla osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Zawierając umowę o świadczenie Usługi, Usługobiorca oświadcza, że jest osobą pełnoletnią i ponosi odpowiedzialność prawną związaną z tym oświadczeniem. Dopuszczona jest możliwość świadczenia Usługi dla osoby niepełnoletniej pod warunkiem, że zostanie wyrażona pisemna zgoda prawnego opiekuna.
  5. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że informacje zawarte w indywidualnej strategii neuroregulacyjnej nie dają gwarancji odniesienia skutków oczekiwanych przez Usługobiorcę z uwagi na złożoność i wielość czynników, które mogą mieć wpływ na jego stan.
  6. Usługobiorca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usługi w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Prawo to nie przysługuje, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy.
  7. Usługobiorca może wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: instytut@swissherbal.pl.
 4. 4. Przetwarzanie danych osobowych

  § 4 Przetwarzanie danych osobowych

  1. Usługobiorca dobrowolnie podaje dane osobowe w Teście, którego wyniki analizowane są w ramach Usługi. Usługodawca zastrzega jednak, że podanie przez Usługobiorcę odpowiednich danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego wykonania Usługi. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
  2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane i przechowywane w celu właściwego wykonania Usługi. Dane te są przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania Usługi bądź do czasu rezygnacji z Usługi. Po tym czasie dane osobowe Usługobiorcy zostają usunięte bądź trwale zanonimizowane, czyli poddane procesowi, który uniemożliwia identyfikację Usługobiorcy.
  3. Usługobiorca ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres: instytut@swissherbal.pl.
 5. 5. Postanowienia końcowe

  § 5 Postanowienia końcowe

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.03.2023 r. 
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa regulujących kwestie opisane w Regulaminie, a także w razie zmiany warunków świadczenia Usługi.
  3. Usługodawca poinformuje Klientów oraz Usługobiorców o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w ciągu 7 dni od momentu opublikowania.
  4. W przypadku umów zawartych przed zmianą Regulaminu mają zastosowanie postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie zawierania umowy.
  5. Wszelkie wątpliwości, pytania oraz sugestie dotyczące Usługi należy zgłaszać poprzez wiadomość e-mail na adres: instytut@swissherbal.pl.
 1. 1. Definicje

  § 1 Definicje

  1. Zastosowane w Regulaminie terminy mają następujące znaczenie: 
  1. Usługodawca – Neuro Nutrition Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Kościuszki 84A, kod pocztowy: 10-555, email: admin@swissherbal.pl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000628916,
  2. Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) oraz pełnoletnia osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
  3. Usługa – świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usługa polegająca na przygotowaniu indywidualnego planu odżywiania. W ramach Usługi Klient wypełnia oraz przesyła dostępny na Stronie Internetowej Sklepu formularz, którego zasadniczą część stanowi Test. Na adres swojej poczty elektronicznej Usługobiorca otrzymuje wiadomość e-mail, której załącznik stanowi plik w formacie .pdf zawierający wskazówki dotyczące odżywiania wraz z indywidualnym, czterotygodniowym planem odżywiania uwzględniającym nawyki żywieniowe, posiadane wyposażenie oraz szacowane poziomy aktywności kluczowych neuroprzekaźników w układzie nerwowym Usługobiorcy na podstawie odpowiedzi udzielonych w Teście,
  4. Test – dostępny na Stronie Internetowej Sklepu formularz zawierający test neurofizjologiczny online, za pomocą którego określa się szacowane poziomy aktywności neuroprzekaźników w układzie nerwowym osoby badanej, a także podstawowe informacje dotyczące nawyków żywieniowych,
  5. Regulamin – niniejszy regulamin.
  1. Regulamin usługi Indywidualny Plan Odżywiania stanowi załącznik do Regulaminu sklepu. Definicje zastosowane w Regulaminie sklepu mają takie samo znaczenie w niniejszym Regulaminie, chyba że napisano inaczej.
 2. 2. Postanowienia ogólne

  § 2 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady korzystania z usługi Indywidualny plan odżywiania świadczonej online.
  2. Usługa odbywa się całkowicie zdalnie za pośrednictwem funkcji dostępnych na Stronie Internetowej Sklepu oraz korespondencji elektronicznej.
  3. Usługa ma charakter odpłatny. Aktualne informacje dotyczące jej kosztu dostępne są w opisie Usługi na Stronie Internetowej Sklepu.
  4. Indywidualny plan odżywiania przygotowywany w ramach Usługi nie stanowi porady medycznej i nie powinien być w taki sposób traktowany.
  5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących suplementów diety lub produktów dostępnych w Sklepie Internetowym Usługobiorca powinien skontaktować się z lekarzem i skonsultować możliwość ich stosowania.
 3. 3. Korzystanie z usługi

  § 3 Korzystanie z usługi

  1. Aby skorzystać z Usługi Usługobiorca dokonuje zakupu produktu “Indywidualny plan odżywiania” w Sklepie Internetowym. Z chwilą przyjęcia Zamówienia zawierającego produkt “Indywidualny plan odżywiania” zawierana jest umowa o świadczenie Usługi pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.
  2. Usługobiorca zobowiązany jest dokonać opłaty po złożeniu Zamówienia i zawarciu umowy o świadczenie Usługi.
  3. W celu prawidłowego wykonania Usługi Usługobiorca zobowiązuje się udzielić dokładnych informacji dotyczących swoich nawyków żywieniowych oraz swojego stylu życia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy związane z wykonaniem Usługi w przypadku udzielenia mu informacji niepełnych bądź niezgodnych z prawdą.
  4. Usługa dostępna jest wyłącznie dla osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Zawierając umowę o świadczenie Usługi, Usługobiorca oświadcza, że jest osobą pełnoletnią i ponosi odpowiedzialność prawną związaną z tym oświadczeniem. Dopuszczona jest możliwość świadczenia Usługi dla osoby niepełnoletniej pod warunkiem, że zostanie wyrażona pisemna zgoda prawnego opiekuna.
  5. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że indywidualny plan odżywiania oraz wskazówki dotyczące nawyków żywieniowych nie dają gwarancji odniesienia skutków oczekiwanych przez Usługobiorcę z uwagi na złożoność i wielość czynników, które mogą mieć wpływ na jego stan.
  6. Usługobiorca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usługi w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Prawo to nie przysługuje, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy.
  7. Usługobiorca może wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: instytut@swissherbal.pl.
 4. 4. Przetwarzanie danych osobowych

  § 4 Przetwarzanie danych osobowych

  1. Usługobiorca dobrowolnie podaje dane osobowe w Teście, którego wyniki analizowane są w ramach Usługi. Usługodawca zastrzega jednak, że podanie przez Usługobiorcę odpowiednich danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego wykonania Usługi. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
  2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane i przechowywane w celu właściwego wykonania Usługi. Dane te są przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania Usługi bądź do czasu rezygnacji z Usługi. Po tym czasie dane osobowe Usługobiorcy zostają usunięte bądź trwale zanonimizowane, czyli poddane procesowi, który uniemożliwia identyfikację Usługobiorcy.
  3. Usługobiorca ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres: instytut@swissherbal.pl.
 5. 5. Postanowienia końcowe

  § 5 Postanowienia końcowe

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.03.2023 r. 
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa regulujących kwestie opisane w Regulaminie, a także w razie zmiany warunków świadczenia Usługi.
  3. Usługodawca poinformuje Klientów oraz Usługobiorców o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w ciągu 7 dni od momentu opublikowania.
  4. W przypadku umów zawartych przed zmianą Regulaminu mają zastosowanie postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie zawierania umowy.
  5. Wszelkie wątpliwości, pytania oraz sugestie dotyczące Usługi należy zgłaszać poprzez wiadomość e-mail na adres: instytut@swissherbal.pl.
Dołącz do listy oczekujących Prosimy o podanie adresu email, na który chcesz otrzymać wiadomość z powiadomieniem, gdy produkt wróci do sprzedaży w naszym sklepie. Wpisanie ilości, którą planujesz zamówić, pomoże nam zaplanować wielkość najbliższej dostawy.

No fields found, please go to settings & save/reset fields