Go to the store in English language version dedicated to your location Change Cancel

Polityka prywatności

 1. 1. Postanowienia ogólne

  §1 Postanowienia ogólne

  1. Polityka prywatności określa, w jaki sposób zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe użytkownika korzystającego ze Sklepu Internetowego Swiss Herbal (dalej: Użytkownik). Dane te są niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego w domenie swissherbal.pl (dalej: Serwis).

  2. W niniejszej Polityce prywatności znajdują się informacje dotyczące zakresu przetwarzanych danych osobowych Użytkownika, a także przysługujące Użytkownikowi prawa, obowiązki administratora danych osobowych oraz informacje dotyczące stosowania przez Serwis plików cookies.

  3. W ramach Serwisu zbierane są wyłącznie dane osobowe potrzebne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.

  4. Dane osobowe mogą być przetwarzane po wyrażeniu przez Użytkownika dobrowolnej zgody.

  5. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 2. 2. Administrator danych

  §2 Administrator danych

  Administratorem danych osobowych zbieranych przez Serwis jest EUGER LTD z siedzibą w Londynie (UK), Blythe Road 220C, London, W14 0HH, UK; Company number: 07594783; adres poczty elektronicznej: admin@swissherbal.pl.

 3. 3. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

  §3 Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

  1. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w przypadku:

  a. rejestracji w Serwisie w celu utworzenia Konta Klienta i korzystania z funkcji dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników, przez co może być zrealizowana umowa, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną

  b. składania zamówienia w Sklepie Internetowym w celu zrealizowania umowy sprzedaży

  c. korzystania z usługi Konsultacja Neurofizjologiczna w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną

  d. korzystania z usługi Indywidualny Plan Odżywiania w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną

  e. przystąpienia do programu partnerskiego w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną

  f. zapisania się do newslettera w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną

  2. W przypadku rejestracji Konta Klienta w Serwisie Administrator może przetwarzać adres e-mail Użytkownika.

  3. W przypadku złożenia przez Użytkownika zamówienia w Sklepie Internetowym Administrator może przetwarzać następujące dane:

  a. imię i nazwisko,

  b. numer telefonu,

  c. adres e-mail,

  d. adres zamieszkania.

  4. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z usługi Konsultacja Neurofizjologiczna Administrator może przetwarzać następujące dane:

  a. adres e-mail,

  b. wiek,

  c. waga,

  d. wzrost,

  e. dane dotyczące stanu zdrowia: informacje o przebytych i aktualnych chorobach oraz o stosowanych lekach bądź suplementach diety.

  5. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z usługi Indywidualny Plan Odżywiania Administrator może przetwarzać następujące dane:

  a. adres e-mail,

  b. wiek,

  c. waga,

  d. wzrost,

  e. dane dotyczące stanu zdrowia: informacje o przebytych i aktualnych chorobach oraz o stosowanych lekach bądź suplementach diety.

  6. W przypadku przystąpienia przez Użytkownika do programu partnerskiego Administrator może przetwarzać następujące dane:

  a. adres e-mail,

  b. imię i nazwisko.

  7. W przypadku zapisania się przez Użytkownika do newslettera Administrator może przetwarzać adres e-mail Użytkownika.

  8. Administrator może przetwarzać adres e-mail Użytkownika w celu prowadzenia skutecznej komunikacji (m.in. przy zgłoszeniu poprzez formularz kontaktowy lub w przypadku korespondencji e-mail dotyczącej realizowanego zamówienia).

  9. Administrator przetwarza adres e-mail Użytkownika, który korzysta z usługi Zamieszczanie opinii umożliwiającej napisanie komentarza dotyczącego zakupionego produktu. Po dodaniu komentarza i zaakceptowaniu go przez administratora Strony Internetowej Sklepu na stronie z opiniami na temat produktu może być widoczny pseudonim lub imię Użytkownika (w zależności od ustawień Konta Klienta).

  10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy, świadczenia usług lub skorzystania z wybranych funkcjonalności Serwisu.

  11. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wypełnienia prawnych obowiązków Administratora, m.in. w związku z przechowywaniem dokumentacji podatkowej.

 4. 4. Okres przetwarzania danych osobowych

  §4 Okres przetwarzania danych osobowych

  1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

  a. gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,

  b. gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

  2. W obu przypadkach wskazanych w § 4 ust. 1 termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

 5. 5. Udostępnianie danych osobowych

  §5 Udostępnianie danych osobowych

  1. W celu realizacji umowy sprzedaży bądź innych zobowiązań dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem lub jego podwykonawcom, np. firmom obsługującym płatności elektroniczne, firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe i innym podmiotom w celu realizacji zleconych przez Klienta usług.

  2. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom poza celami wskazanymi w Polityce prywatności.

  3. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 6. 6. Prawa Użytkownika

  §6 Prawa Użytkownika

  1. Użytkownik może zażądać dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.

  2. Użytkownik może zażądać sprostowania bądź poprawienia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.

  3. Użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili. Wycofanie zgody może dotyczyć wybranych celów przetwarzania lub obejmować wszystkie z tych celów. Nie ma ono jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem.

  4. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych. Żądanie usunięcia danych nie ma wpływu na przetwarzanie, które odbywało się przed zgłoszeniem takiego żądania.

  5. Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych w określonym czasie lub bez ograniczenia czasowego. Użytkownik może też określić zakres ograniczenia przetwarzania danych. Żądanie to nie ma wpływu na czynności  dokonane przed jego zgłoszeniem.

  6. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych zarówno w zakresie wszystkich danych przetwarzanych przez Administratora, jak i w ograniczonym zakresie, np. w odniesieniu do przetwarzania danych w konkretnym celu.

  7. Zgłoszenie przez Użytkownika roszczeń związanych z uprawnieniami wymienionymi w § 6 ust. 1-6 należy przesłać na adres admin@swissherbal.pl.

  8. Administrator udziela odpowiedzi na żądanie dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.

  9. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności w świetle obowiązujących przepisów prawa.

 7. 7. Pliki cookies

  §7 Pliki cookies

  1. Serwis korzysta z technologii plików cookies (tzw. ciasteczka), która umożliwia zbieranie informacji dotyczących aktywności Użytkownika w ramach Serwisu oraz jego preferencji. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania strony internetowej do potrzeb Użytkownika, a także mogą służyć celom reklamowym i statystycznym.

  2. Pliki cookies zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa zapisuje na urządzeniu Użytkownika w celu przechowywania informacji dotyczących używanego urządzenia lub oprogramowania. Informacje te zapisywane są przede wszystkim po to, by spersonalizować treści, do których w ramach Serwisu ma dostęp Użytkownik.

  3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  4. Niektóre pliki cookies wykorzystywane przez Serwis są dostępne tylko podczas danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki, z której korzysta na swoim urządzeniu Użytkownik. Istnieją również pliki cookies umożliwiające rozpoznawanie Użytkownika, który ponownie korzysta z Serwisu, oraz zapisywanie jego preferencji. Tego rodzaju pliki mogą być przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez dłuższy czas określony w parametrach danego pliku lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika.

  5. Pliki cookies będą wykorzystywane przez Serwis do prawidłowego zarządzania sesją, a w szczególności w celu:

  a. rozpoznawania, czy osoba korzystająca z Serwisu, jest zarejestrowana

  b. tworzenia sesji logowania, dzięki której Użytkownik może pozostać zalogowany na stronie i korzystać z funkcji dostępnych w Serwisie bez konieczności ponownego logowania

  c. pobierania informacji z urządzenia Użytkownika, w tym m.in. adresu IP oraz informacji dotyczących używanej przeglądarki, w celu administrowania strony, zbierania informacji na temat użytkowania witryny oraz skutecznego diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu

  d. zbierania informacji statystycznych dotyczących korzystania przez Użytkownika ze strony w celu ulepszenia Serwisu

  6. Zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika wspiera prawidłowe działanie Serwisu i jest bezpieczne.

  7. Usuwanie lub blokowanie plików cookies może uniemożliwić bądź utrudnić korzystanie z niektórych funkcji dostępnych w ramach Serwisu.

 8. 8. Zautomatyzowane przetwarzanie danych

  §8 Zautomatyzowane przetwarzanie danych

  1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych (inaczej: profilowanie) polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

  2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu analizy wybranych informacji o Użytkowniku, zwłaszcza prognozy jego preferencji i zainteresowań.

  3. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.

  4. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty marketingowej po wyrażeniu przez nich zgody.

 9. 9. Postanowienia końcowe

  §9 Postanowienia końcowe

  1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.

  2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie z wyprzedzeniem 7 dni.

  3. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać u Administratora po przesłaniu wiadomości e-mail na adres: admin@swissherbal.pl.

Dołącz do listy oczekujących Prosimy o podanie adresu email, na który chcesz otrzymać wiadomość z powiadomieniem, gdy produkt wróci do sprzedaży w naszym sklepie. Wpisanie ilości, którą planujesz zamówić, pomoże nam zaplanować wielkość najbliższej dostawy.

No fields found, please go to settings & save/reset fields