#76773

Panie Patryku, dziękuję za życzliwe słowa i pańską ogromną wnikliwość w tematykę swojej suplementacji 🙂

Na wstępie chciałbym prosić, aby nie traktował Pan moich słów bezkrytycznie. Informacje, które Panu prezentuję, wynikają wprawdzie z wiedzy naukowej i mojego doświadczenia, aczkolwiek należy je postrzegać wyłącznie jako subiektywne opinie. Każda osoba jest inna i charakteryzuje się unikalną dla siebie neurofizjologią, w związku z czym wszystkie nawet najbardziej racjonalne „przewidywania” mogą okazać się w Pana konkretnym przypadku z góry skazane na niepowodzenie. Jeśli natomiast wykaże Pan zdrowy sceptycyzm oraz samoświadomość może wyciągnąć Pan wiele korzyści nawet z najmniej trafnej konkluzji.

W odpowiedzi na Pańskie pytania:

1. NEURIDINE to preparat stworzony w oparciu o triacetylową formę Urydyny (4 – 7-krotnie lepiej bioprzyswajalna od monohydratu) o silnie synergicznym odziaływaniu z DHA zawartym w Omega-3. Badania naukowe prowadzone w tym obszarze potwierdziły wyjątkową skuteczność tego połączenia m.in. w leczeniu depresji, zaburzeń pamięci i poruszania się. Mechanizm działania Urydyna + DHA nie jest prosty, wiadomo jednak, że hamuje reakcje zapalne w układzie nerwowym oraz stymuluje proces mielinizacji i wzrostu neuronów. Poniżej kilka artykułów naukowych:

http://www.nature.com/npp/journal/v35/n11/full/npp201098a.html

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006322304012612

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006899307021385

Z wyników testów trwających od 30 dni do nawet 6 miesięcy można wyciągnąć wniosek, iż dłuższy czas regularnej suplementacji Urydyny + Omega-3 prowadzi do poprawy kondycji układu nerwowego. Oczywiście w każdej suplementacji kluczowe jest zachowanie homeostazy organizmu, w związku z czym przyjęliśmy okres 12 tygodni jako optymalny dla tego rodzaju suplementacji.

Podsumowując, jeżeli czuje Pan lepszego wsparcia dla swojej gospodarki acetylocholinowej (NEURIDINE wspomaga również metabolizm komórkowy i produkcje ACH) to proponowałbym zastanowić się nad jej okresowym wzmocnieniem (np. co 4 tygodnie) za pośrednictwem składników zawartych w preparacie NOOPEPTIL MAX